Inschrijven interprofessionele vormingen (IPV)

interprofessioneel ontmoetings- en vormingsmoment Sint-Amandsberginterprofessionele vorming brugse poort omgevinginterprofessionele vorming stationsbuurt omgeving

Recent nieuws

U bent als zorgverlener gemotiveerd om met eHealth-toepassingen aan de slag te gaan, maar dat loopt in de praktijk niet altijd even vlot... Voor al uw problemen is er een helpdesk van éénlijn.be tot 22u 's avonds!

De centra voor geestelijke gezondheid organiseren bijeenkomsten voor mantelzorgers te Gent.

Als huisarts bent u vaak een van de eerste vertrouwenspersonen waarmee mensen over hun psychische problemen praten. Eventuele suïcidegedachten kunnen hierbij horen.

Laat ons weten via Permamed met welk (elektronisch) medisch dossier u werkt!

Laat ons weten welke acties we in de toekomst moeten ondernemen die uw praktijkvoering kunnen ondersteunen.