Inschrijven interprofessionele vormingen

Recent nieuws

Sinds 1 januari geldt voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen.

Op 12 januari ging in het Lokaal Dienstencentrum De Horizon een interprofessionele vorming door voor alle eerstelijns zorgverleners werkzaam in Binnenstad - Papegaai. Met zo'n 25 aanwezigen en heel wat positieve evaluaties kan deze avond een succes worden genoemd!

Vorig jaar werd de diabetespas vervangen door het voortraject diabetes. Een van de voorwaarden is de registratie van parameters door de huisarts, vastgelegd in een zorgprotocol. In de loop van 2017 zouden deze (anoniem) opgehaald worden voor HealthData.

De afgelopen dagen is het concept 'Bewegen op Verwijzing' (BOV), waarbij de huisarts burgers kan doorverwijzen naar een beweegcoach, veelvuldig in de media gekomen. We geven je graag meer duidelijkheid over wanneer er in onze regio gestart kan worden met BOV.

 

De gezondheidsdoelstellingen rond Voeding en Beweging en rond Tabak, Alcohol en Drugs liepen eind 2015 af. Om te komen tot nieuwe doelstellingen en strategieën om die doelstellingen te kunnen realiseren, werd, conform het preventiedecreet, een traject doorlopen dat is uitgemond in de Gezondheidsconferentie Preventie op 16 en 17 december 2016.