Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Naar aanleiding van dag van de mantelzorger op 23 juni wordt een postkaart verspreid aan huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Deze postkaart moet mantelzorgers op weg helpen bij vragen over dementie.

Het Huis voor Gezondheid ontwikkelde samen de LMN's uit Vlaanderen en de Diabetes Liga nieuwe steekkaarten die diabeteseducatoren houvast bieden bij het geven van patiënteneducatie.

Heel wat hulp- en zorgverleners willen zich actief inzetten om het gebruik van een medicatieschema te bevorderen, maar vreemd genoeg lijkt het bij de patiënt zelf fout te lopen. In Merelbeke werd gedurende 6 maanden de bevolking gesensibiliseerd over het belang en het gebruik van het medicatieschema. Het proefproject is meer dan geslaagd!

Wilt u als huisarts patiënten binnen het zorgtraject (ZT) Diabetes Mellitus een glucosemeter voorschrijven? Schrijf dan naast een voorschrift voor de glucosemeter ook een voorschrift diabeteseducatie voor, zodat kan worden doorverwezen naar een diabeteseducator. De educatie is verplicht en gratis, en bovendien heel waardevol voor de patiënt.

De kwaliteitsbevorderende MFO-programma's rond ‘transmurale medicatiezorg’ en 'chronische nierinsufficiëntie' zijn twee van de gesubsidieerde Riziv-programma's die het lokale overleg tussen huisartsen en apothekers ondersteunen. Om verspreid in Vlaanderen MFO’s op te starten, worden opleidingen georganiseerd voor huisartsen en apothekers die regionaal een MFO willen organiseren.