LMN Regio Gent | Samen in chronische zorg!

Zorggids Regio Gent    

Bewegen op verwijzing    

Recent nieuws

Binnen het werkingsgebied van het LMN Regio Gent zijn twee eerstelijnszones goed uit de startblokken geschoten. De fusiegemeente Gent vormt één eerstelijnszone. De 8 gemeenten aan Oostelijke kant van Gent (Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wetteren, Wichelen, Laarne en Wachtebeke) vormen samen de eerstelijnszone Scheldekracht.

Samen met heel wat lokale partners organiseert het LMN Regio Gent opnieuw overlegmomenten voor alle zorg- en hulpverleners werkzaam in eenzelfde buurt. Met dit jaar bijzondere aandacht voor doelgerichte zorg en het 4-bollen model dat de professional ondersteunt om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen.

Ken jij de Gentse beweegzoeker al? Een tool die zowel voor de Gentenaar als voor de dienst- en hulpverleners een verschil kan maken en iedereen kan aanzetten tot bewegen!

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent organiseert dit najaar (september-december 2018) een groepscursus om te stoppen met roken. In groep vinden mensen steun; iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, er kan veel gedeeld en gelachen worden, men kan ervaringen uitwisselen…

U kan een financiële tussenkomst aanvragen bij het RIZIV voor de organisatie van een lokaal MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg). Met een kleine projectgroep (één lokale arts én apotheker) kunt u al een lokaal project indienen en een interessant MFO organiseren in uw wijk! Een nieuw goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma is een éénlijn.be-opleiding.