Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

De sleutelrol van de apotheker in de eerstelijnszorg wordt in de toekomst versterkt. Daar zorgt het ‘meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers’ voor, dat minister Maggie De Block heeft ondertekend.

Samana vzw gaat op zoek naar jonge mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een zieke of hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus. Ken jij een jonge mantelzorger die de JOHH trofee 2017 (Jonge Helpende Handen) verdient?

Welk beleid is aangewezen bij een milde depressie? Hoe depressie bij ouderen aanpakken? Wanneer is overleg met de psychiater aangewezen? Domus Medica verspreidt een nieuwe, herziene richtlijn ‘Depressie bij volwassenen’ die antwoord geeft op 12 klinische vragen. De richtlijn is gemaakt voor huisartsen, maar is zeker ook voor andere zorgdisciplines interessant om door te nemen.

Op 16 februari 2017 stelde minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg voor. De nieuwe visie op (eerstelijns)zorg kunnen we alleen maar toejuichen met onder andere meer aandacht voor interprofessionele samenwerking, buurtzorg, casemanagers,... Toch zijn er veel vragen: een concreet plan om deze visie te implementeren ontbreekt en knopen in gevoelige dossiers werden niet doorgehakt.

Sinds 1 februari 2016 kan de huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 - voortraject’. De huisarts moet daarvoor een aantal gegevens, geregistreerd in het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt, overdragen via het Healthdata-platform. De gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend. Je moet wel al enkele parameters bijhouden in het GMD.