Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Op 16 februari 2017 stelde minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg voor. De nieuwe visie op (eerstelijns)zorg kunnen we alleen maar toejuichen met onder andere meer aandacht voor interdisciplinaire samenwerking, buurtzorg, casemanagers,... Toch zijn er veel vragen: een concreet plan om deze visie te implementeren ontbreekt en knopen in gevoelige dossiers werden niet doorgehakt.

Sinds 1 februari 2016 kan de huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 - voortraject’. De huisarts moet daarvoor een aantal gegevens, geregistreerd in het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt, overdragen via het Healthdata-platform. De gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend. Je moet wel al enkele parameters bijhouden in het GMD.

Op 2 februari 2017 ging in het Lokaal Dienstencentrum De Boei een interprofessionele vorming door voor alle eerstelijns zorgverleners werkzaam in Mariakerke, Wondelgem en Drongen. Met een recordaantal aanwezigen - maar liefst 60 - en heel wat positieve evaluaties kan deze avond een succes worden genoemd!

Arteveldehogeschool wil met haar deelname aan het project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being) een programma ontwikkelen om diabetes type 2 efficiënter aan te pakken. Ze zoekt daarbij partners en hulpverleners die mee willen instappen of langs de zijlijn willen betrokken worden. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project? Lees er dan hier alles over.

Op het papieren voorschrift, schreef de huisarts in het verleden steeds 'zorgtraject', 'ZTD' (zorgtraject diabetes), ''ZTC' (zorgtraject chronische nierinsufficiëntie), of 'derdebetalersregeling van toepassing' zodat het voor apothekers steeds duidelijk was dat de betreffende patient recht had op terugbetaling van zijn geneesmiddel. Nu blijkt dat  deze vermeldingen vaak onzichtbaar zijn op het uitgelezen elektronisch voorschrift in de apotheek en ontbreken op het  'bewijs van elektronisch voorschrift' welke de arts aflevert aan zijn/haar patiënten.