Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Alle huisartsen krijgen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug ten laatste op 31 december van dit jaar. In dit artikel geven we alle informatie mee alsook enkele 'hulplijnen' indien er problemen zouden zijn bij de overdracht van de data.

In het kader van een bachelorproef voedings- en dieetkunde met als onderwerp 'Drempels bij Vlaamse huisartsen om patiënten door te verwijzen naar diëtisten', wordt uw medewerking gevraagd. Geef via een korte enquête door welke pijnpunten u als huisarts ervaart.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een klinische richtlijn voor de aanpak van acute of chronische lage rugpijn. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle betrokken zorgverleners. Tijdens deze avondvoorstelling wordt ingegaan op de implicaties voor huisartsen en kinesitherapeuten.

Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken.

Eetexpert.be vzw verspreidt online draaiboeken voor verschillende disciplines (huisartsen, diëtisten, psychologen...) over preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen.