Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    

Recent nieuws

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink medicatieschema’s pijlsnel toe. Het engagement dat apothekers in het kader van het huisapothekerschap hierin hebben opgenomen, werpt duidelijk zijn vruchten af en is een nieuwe  stap richting een gedeeld medicatieschema. Het delen van een correct medicatieschema is een belangrijke voorwaarde inzake patiëntveilige zorgverlening. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De WVVK zoekt nu kinesitherapeuten die zich willen laten opleiden en meewerken aan dit proefproject!

Het RIZIV heeft cijfers vrij gegeven met betrekking tot de zorgtrajecten in Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke. Hoewel deze cijfers al dateren van de periode 2014-2015, kunnen ze ons toch één en ander bijbrengen.

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.