Eerstelijnszone (ELZ) Gent

Hervorming eerstelijn

De eerste lijn is in verandering: er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Die reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest minister Vandeurzen voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn.

Algemene informatie over deze reorganisatie is terug te vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Eerstelijnszones

Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones: territoriaal afgebakende gebieden waarin de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en worden aangestuurd door een zorgraad.

De aanvraag om een eerstelijnszone Gent (stad Gent incl. deelgemeenten) op te richten werd begin maart 2018 goedgekeurd.

Eerstelijnszone Gent

Alle info over ELZ Gent is terug te vinden via www.elzgent.be.

Het eerstvolgende veranderforum vindt plaats op 17 januari 2019. Meer info volgt.

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws ontvangen over ELZ Gent? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief: klik hier om je in te schrijven.