Eerstelijnszone Scheldekracht

Hervorming eerste lijn

De eerste lijn is in verandering: er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Die reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest de minister voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn.

Algemene informatie over deze reorganisatie is terug te vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Eerstelijnszones

Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones: territoriaal afgebakende gebieden waarin de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en worden aangestuurd door een zorgraad (de zorgraden zijn op heden nog niet opgericht).

Algemene informatie over de eerstelijnszones is terug te vinden via www.eerstelijnszone.be

Eerstelijnszone scheldekracht

De aanvraag om een eerstelijnszone voor de gemeenten Melle, Destelbergen, Merelbeke, Wetteren, Wichelen, Laarne, Lochristi en Wachtebeke op te richten werd begin maart 2018 goedgekeurd.

Om de eerstelijnszone Scheldekracht vorm te geven werd een veranderteam samengesteld: een divers samengestelde groep van mensen die zaken voorbereiden en voorleggen aan zo veel mogelijk partners (het veranderforum). Het veranderteam doet het voorbereidend werk, het veranderforum neemt de uiteindelijke beslissingen. Het eerstvolgende veranderforum vindt plaats op donderdag 14 maart van 12u tot 14u. Inschrijven kan via info@elzscheldekracht.be  

Heb je een vraag, een opmerking, suggestie, ... voor de eerstelijnszone Scheldekracht? Deze mogen bezorgd worden via info@elzscheldekracht.be

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws ontvangen over eerstelijnszone Scheldekracht? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief: klik hier om je in te schrijven.

Gedeelde documenten

In onderstaande mappenstructuur kan je alle documentatie over de ELZ Scheldekracht terugvinden. Indien je de mappenstructuur niet kan zien, klik dan op deze link.