Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Komt de patiënt in aanmerking voor een zorgtraject CNI?

Medische voorwaarden:

  • Chronische nierinsufficiëntie
  • GFR < 45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden EN/OF
  • Een proteïnurie > 1g per dag een tweede maal bevestigd na 3 maanden EN
  • > 18 jaar EN
  • Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben

Andere voorwaarden:

  • Ondertekening van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en specialist (nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum).
  • De patiënt heeft een GMD bij de huisarts die het contract ondertekent. Indien niet wordt dit ten laatste in orde gebracht binnen het jaar na start zorgtraject.
  • De patiënt heeft jaarlijk minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of huisbezoek) en 1 raadpleging bij de specialist.
  • De patiënt is in staat is tot ambulante opvolging en tot zelfzorg bij het afsluiten van het contract.

 

Ga verder naar stap 2 >>