Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Algemene informatie over BOV

Dagelijks bewegen. Soms denken we er te weinig tijd voor te hebben of is simpelweg de goesting er niet. Beperkte (financiële) kansen verhogen de drempel nog meer. Maar wat als je gezondheid eronder lijdt?

BOV?

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen patiënten met een tekort aan lichaamsbeweging doorverwijzen naar een ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’.

Doel van het project? De ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. In overleg met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.

Bewegen op Verwijzing vertrekt vanuit een lokaal intersectoraal netwerk waarin lokale en regionale partners uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken, het Logo, ...

Op dit lokale niveau en in afstemming met de verschillende sectoren is het belangrijk dat het laagdrempelige beweegaanbod in kaart wordt gebracht. Waar nodig wordt dit best ook aangevuld met een aanbod dat voldoet aan de noden van de doelgroep.

Meer lokale info is te verkrijgen op bovregiogent.be.