Diabetes

 

Vanuit de Arteveldehogeschool Gent werkt men mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being), om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn ze op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica.

Deze brochure werd ontwikkeld naar aanleiding van de recente wijzigingen in het zorgtraject en voortraject type 2.

Vanaf 1 mei hebben patiënten die gevolgd worden via het voortraject diabetes recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen.

Vanaf 1 mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking voor het zorgtraject en het voortraject (= "opvolging van een patiënt met diabetes type 2"). 

Vanaf april is Start2Diabetes in Gent (en deelgemeenten) een feit! Met Start2Diabetes wil men mensen die nog niet zo lang geleden de diagnose diabetes type 2 kregen, op weg helpen en een antwoord bieden op vragen rond diabetes.

Pagina's

Subscribe to RSS - Diabetes