Diabetes

 

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts...

Vanuit de Arteveldehogeschool Gent werkt men mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being), om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn ze op zoek naar 10 volwassenen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica.

Deze brochure werd ontwikkeld naar aanleiding van de recente wijzigingen in het zorgtraject en voortraject type 2.

Vanaf 1 mei hebben patiënten die gevolgd worden via het voortraject diabetes recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen.

Vanaf 1 mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking voor het zorgtraject en het voortraject (= "opvolging van een patiënt met diabetes type 2"). 

Pagina's

Subscribe to RSS - Diabetes