Diabetes

 

Het Huis voor Gezondheid te Brussel, de Vlaamse LMN's en de Diabetesliga ontwikkelden samen steekkaarten voor diabeteseducatoren. Bedoeling is dat deze een houvast bieden voor de educator bij het geven van educatie over een bepaald thema. In het voorjaar van 2016 werden de steekkaarten volledig vernieuwd.

De Diabetes Liga biedt voor zorgverleners verschillende e-learningsmodules aan: bijscholingen die 24u op 24 toegankelijk zijn. Sinds 1 april is er ook een nieuwe e-learningmodule beschikbaar voor diëtisten. 

Vanaf 1 februari 2016 vervalt de diabetespas en komt er in de plaats een 'zorgmodel opvolging van een patiënt met diabetes type 2', of ook 'voor- of pretraject diabetes'. Dit betekent ook dat er geen diabetespas meer kan aangevraagd worden voor een patiënt. Er kan wel een zorgmodel aangevraagd worden. Dat gebeurt door de huisarts. 

Een e-learningmodule over de diabetische voet is nu beschikbaar voor diabeteseducatoren en referentieverpleegkundigen wondzorg of diabetes werkzaam in de 1ste lijn.

Het zorgtraject Diabetes Mellitus bestaat bijna 6 jaar, maar we stellen vast dat in de praktijk de samenwerking nog voor verbetering vatbaar is. Het LMN Samen in Zorg maakte een document op met tips voor een goede samenwerking.

Pagina's

Subscribe to RSS - Diabetes