Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

ICT

 

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink medicatieschema’s pijlsnel toe. Het engagement dat apothekers in het kader van het huisapothekerschap hierin hebben opgenomen, werpt duidelijk zijn vruchten af en is een nieuwe  stap richting een gedeeld medicatieschema. Het delen van een correct medicatieschema is een belangrijke voorwaarde inzake patiëntveilige zorgverlening. 

Op het papieren voorschrift, schreef de huisarts in het verleden steeds 'zorgtraject', 'ZTD' (zorgtraject diabetes), ''ZTC' (zorgtraject chronische nierinsufficiëntie), of 'derdebetalersregeling van toepassing' zodat het voor apothekers steeds duidelijk was dat de betreffende patient recht had op terugbetaling van zijn geneesmiddel. Nu blijkt dat  deze vermeldingen vaak onzichtbaar zijn op het uitgelezen elektronisch voorschrift in de apotheek en ontbreken op het  'bewijs van elektronisch voorschrift' welke de arts aflevert aan zijn/haar patiënten.

In december 2016 schreven we al over de problemen in Recip-e, en nu de dienst sinds januari 2017 nog intenser gebruikt wordt, doen we dat opnieuw. Apothekers zitten aan het einde van de keten, waardoor zij het vaakst te maken krijgen met problemen, maar ook huisartsen ondervinden nog steeds moeilijkheden. Lees hier wat de overheid doet en wat je zelf kan doen om problemen te beperken. Niet vertrouwd met Recip-e? Onderaan dit artikel vindt u meer info.

Er wordt momenteel hard gewerkt om Recip-e “bug-free” te maken. Naast intensieve (technische) ketentesten, komt er een campagne om problemen in de praktijk te (blijven) melden.

In het najaar van 2015 werden apothekers, huisartsen en verpleegkundigen gemotiveerd om deel te nemen aan de uitrol van het Vitalink gedeeld medicatieschema. In dit project werden lokale clusters van zorgverleners gevormd die medicatieschema's leerden delen. Heel wat softwarematige problemen zorgden echter voor frustratie en daarom wordt nu een nieuwe aanpak gekozen.

Pagina's

Subscribe to RSS - ICT