Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

ICT

 

Tijdens de zomermaanden bood éénlijn.be voor groepspraktijken en/of voor lokale groepen artsen speciale sessies aan die allemaal eenzelfde EMD pakket gebruiken. Men zet dit aanbod nu verder omwille van het grote succes.

Een aantal artsen en apothekers stellen zich dezer dagen vragen met betrekking tot de status van het elektronisch voorschrift. Rechtsgeldig of niet? Prioriteit ten opzichte van het papieren exemplaar of niet? 

Een doelstelling van het nationaal plan eGezondheid is om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. Daarom lanceert minister Maggie De Block nu proefprojecten.

Steeds vaker worden er linken gelegd tussen de gezondheidszorg en ICT onder de noemer ‘eHealth’. Er bestaan nu ook toepassingen die verslagen van paramedici op een beveiligde en gestructureerde wijze versturen naar de huisarts.

Vitalink, het online platform van de Vlaamse Overheid voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners wordt steeds meer gebruikt. Zo neemt het aantal Sumehrs op Vitalink snel toe en op korte termijn wordt ook het gedeeld medicatieschema in verschillende softwarepakketten geïntegreerd.

Pagina's

Subscribe to RSS - ICT