Hoe zit het nog met ‘BOV’ (Bewegen op Verwijzing)?

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’.

We gaan boffen!

We maakten er eerder al vermelding van dat we, samen met verschillende projectpartners binnen de regio, tegen eind december een aanvraag zullen indienen voor een BOV-project. Als de aanvraag wordt goedgekeurd (hopelijk in maart 2017) wordt het voor huisartsen binnenkort mogelijk om patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico door te verwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’, die samen met de deelnemer een beweegplan op maat opmaakt. Meer informatie over het BOV-project is te vinden in dit artikel van het LMN Regio Gent

Eerst nog even dit

Recentelijk verscheen een ministerieel besluit, waarin we de verwijscriteria voor de BOV-coaching terugvinden. Er moet voldaan zijn aan minstens één van de volgende verwijscritera:

- de potentiële deelnemer haalt de beweegnorm, minstens 30 minuten per dag matig intensief bewegen, niet;

- de deelnemer vertoont dagelijks urenlang ononderbroken sedentair gedrag.

Daarenboven zal de huisarts rekening houden met minstens de volgende aandachtspunten: a) de aanwezigheid van onderliggende risicofactoren of pathologieën; b) de motivatie van de potentiële deelnemer om zijn gedrag te veranderen; c) het voldoende bereiken van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Lokale aanpak

Er werd beslist om binnen de Zorgregio Gent gefaseerd te werk te gaan: in een 1ste fase zal gestart worden met de gemeenten Destelbergen, Gent, Lochristi, Melle en Merelbeke. Het LMN Regio Gent fungeert als lokale trekker. Centraal werd een BOV-netwerk opgericht waarin vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, netwerkstructuren, lokale overheden, hogescholen, … zetelen. Het BOV-netwerk, dat verantwoordelijk is voor de strategische beslissingen, kwam reeds drie maal samen en komt een volgende keer samen op 3 maart 2017.

In september vond een informatie- en overlegmoment plaats voor kandidaat BOV-coaches binnen de Zorgregio Gent.

Op lokaal niveau, dus per gemeente, werden lokale antennes opgericht die zorgen voor de lokale invulling en implementatie van het project. Deze lokale antennes kwamen een eerste maal samen in de maand oktober en bespraken o.a. de strategie voor de selectie van de BOV-coaches. 

Een werkgroep evaluatie (onderzoeksluik BOV-project) en een financiële werkgroep werden eveneens in het leven geroepen. 

Volgende stappen?

Een algemene communicatie over het project naar burgers, huisartsen en indirecte toeleiders mag u in het voorjaar van 2017 verwachten. Een communicatieplan werd hiertoe opgesteld.

Rond midden december zal de vacature voor BOV coach in de zorgregio Gent verspreid worden. De deadline voor sollicitaties zal rond eind januari liggen. De coaches worden aangesteld rond maart 2017 en volgen een 3-daagse opleiding bij het VIGeZ in mei 2017.

De vacature van BOV-coach kan u hier raadplegen! Verspreid deze gerust naar geïntereseerden.

Vanaf mei volgt de deskundigheidsbevordering voor de huisartsen in de vorm van LOK’s (aangeboden door Domus Medica) en vanaf dan wordt de doorverwijzing effectief mogelijk.

 

Meer informatie over BOV is te vinden op www.bewegenopverwijzing.be of op de lokale BOV-pagina.

Wenst u aan te sluiten bij het BOV-project, of wenst u meer informatie? Met al uw vragen kan u terecht bij de medewerkers van het LMN Regio Gent.