Interessante webinars van éénlijn.be

Er staan in maart / april een aantal interessante webinars op het programma van éénlijn.be: kan mijn patiënt het volledig medisch–farmaceutisch dossier raadplegen? Hoe elektronisch voorschrijven vanaf 1/1/2020? Hoe vlot verder werken bij eHealthpanne?

Kan mijn patiënt echt het volledig medisch – farmaceutisch dossier raadplegen?

Sinds enkele maanden kunnen patiënten via www.myhealthviewer.be en het www.mijngezondheid.belgie.be portaal zo goed als alle medische en farmaceutische gegevens bekijken die digitaal gedeeld worden in de eerstelijn en in ziekenhuizen. Tijdens de opleiding leert u hoe de patiënten viewers werken, welke gegevens u kan zien en hoe u - indien de patiënt dat goed vindt - daar ook samen naar kan kijken.

Klik hier voor informatie & inschrijving

Elektronisch voorschrijven, verplicht vanaf 1/1/2020

Huisartsen, arts-specialisten, tandartsen en vroedvrouwen worden vanaf 1/1/2020 verplicht om elektronisch voor te schrijven.

Tijdens deze opleiding tonen we hoe u er nu effectief aan begint. Welke mogelijkheden bestaan er op vandaag en hoe gebruikt u deze. We laten u kennis maken met de vele voordelen van elektronisch voorschrijven, maar tonen ook wat u moet doen bij "overmacht" en wat de eventuele uitzonderingen zijn.

Hier vindt u alle informatie.

Hoe vlot verder werken bij eHealthpanne?

We hebben een korte opleiding uitgewerkt voor apothekers wat ze moeten doen als eHealth uitvalt.

Hoe komt dat en vooral ... hoe werkt u dan vlot verder met recip-e, MyCareNet, Vitalink, GFD, ...? We leggen u de nodige "noodprocedures" uit, zodat u geen tijd verliest en rustig verder kan werken.

Interesse? Klik hier.

 

Alle opleidingen worden via webinar gegeven. Zodoende hoeven de deelnemers zich niet te verplaatsen. Een computer/laptop met goede internetverbinding en geluid volstaat om de opleiding te kunnen volgen. Via de chatfunctie bestaat tevens de mogelijkheid tot vraagstelling.

Deze opleidingen kunnen echter ook voor regionaal / lokaal georganiseerd worden indien gewenst. 

Ook volgende opleidingen kunnen georganiseerd worden door éénlijn.be, aangepast aan de noden op het werkveld:

  • Algemene verkenningstocht eGezondheidsdiensten
  • Praktische toepassing van eGezondheidsdiensten in het softwarepakket (voor huisartsen – apothekers – tandartsen)
  • Multidisciplinaire opleiding voor huisartsen en apothekers rond elektronisch voorschrijven
  • Multidisciplinaire opleiding voor huisartsen, apothekers en eventueel thuisverpleegkundigen rond het Vitalink medicatieschema
  • Opleidingen rond transmurale communicatie (huisartsen – WZC’s – ziekenhuizen)

 

Interesse of meer info?

www.eenlijn.be

info@eenlijn.be

Tel. 050 70 28 00