MFO: 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie".

Apothekers en huisartsen staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn te verbeteren. Met het oog op het gezamenlijk doel (de zorg voor de patiënt) is overleg belangrijk. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen. Het model MFO (Medisch-Farmaceutisch overleg) kan hiervoor gebruikt worden. Het LMN of KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams apothekersgild) kunnen u ondersteunen bij de organisatie van een dergelijk overleg. 

Naast de 9 reeds goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma's (bv. Valpreventie, Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie, ...), werden recent 2 nieuwe programma's goedgekeurd. Hieronder een korte beschrijving van de 2 nieuwe programma’s:

Huisarts en apotheker: zorgtrajecten

Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing ervan gaat echter gepaard met een aantal verplichtingen (machtiging adviserend geneesheer, meldingen op het voorschrift, attest voor de aflevering van een glucometer... ).

Om tot een doeltreffende multidisciplinaire opvolging van de patiënt te komen, is het belangrijk om eerst de administratieve knelpunten te bespreken en te verhelpen.

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie

Er is nood aan meer en beter overleg tussen apothekers en huisartsen. Het doel hiervan is om te komen tot een betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt door het bevorderen van:

  • de bereikbaarheid, communicatie en samenwerking tussen huisartsen en apothekers. Afspraken maken hierover voorkomt dat dit contact als storend wordt ervaren of dat er geen contact wordt opgenomen wanneer dit nodig is;
  • de kwaliteit van het voorschrift. Door goede afspraken te maken over inhoud en vorm van het voorschrift kunnen misverstanden vermeden worden;
  • afspraken over voorschrijven op stofnaam en substitutie zodat misverstanden vermeden kunnen worden.

Een overzicht van alle 11 goedgekeurde programma’s is te vinden op deze pagina van het RIZIV.

Voor lokale projecten worden er verschillende werkmiddelen ter beschikking gesteld: contactkaartjes voor artsen en apothekers, een handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts, een gebruiksklare powerpointpresentatie als basis voor het overleg, en een evaluatiemethode om de impact van het programma te meten. Om financieel ondersteund te worden door de overheid moet elk lokaal MFO-project zich baseren op een goedgekeurd programma.

Heeft u vragen of wil u een MFO opstarten, neem een kijkje op de LMN-website of neem contact op met:

Carolien Bogaerts (KOVAG, carolien.bogaerts@kovag.be, 09 225 41 90)

Elien Stevens (LMN/HVG, elien.stevens@hvg.be, 09 335 24 81)