Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Vijf bijkomende verpleegkundige handelingen voor zorgkundigen

Sinds 1 september 2019 mag je als verpleegkundige extra handelingen delegeren aan je collega zorgkundige. De uitbreiding van het takenpakket zorgt ervoor dat zorgkundigen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Lees meer over welke handelingen en onder welke voorwaarden.

Het takenpakket van de zorgkundige bestaat momenteel uit achttien verpleegkundige handelingen die ze na delegatie door een verpleegkundige mogen uitvoeren. Dat pakket werd sinds 1 september 2019 uitgebreid met de volgende vijf verpleegkundige handelingen: 

  1. het meten van parameters (zoals de suikerspiegel of de bloeddruk),
  2. het toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen),
  3. het oraal toedienen van voeding en vocht,
  4. het manueel verwijderen van fecalomen,
  5. het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. 

De uitbreiding van het takenpakket zorgt ervoor dat zorgkundigen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Om deze nieuwe handelingen te mogen uitvoeren, moeten de huidige zorgkundigen daarom 150 uur extra vorming volgen, waarbij de helft van de uren ingevuld kunnen worden met een praktijkstage. De bijkomende opleiding dient georganiseerd te worden in samenwerking met een opleidingsinstituut dat erkend is door een van de Gemeenschappen om de opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige in te richten.  

Meer info op de bronpagina nvkvv.be.