Beleid

Missie

"Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Regio Gent, is een project binnen de regio Gent - Destelbergen - Melle - Merelbeke dat de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieken wil verbeteren."

Visie

"Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Regio Gent wil haar missie bereiken door zorgverleners te ondersteunen, de interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en het zelfzorgvermogen van de patiënt te stimuleren. Daarnaast vormt het netwerk een aanspreekpunt voor alle regionale initiatieven op het vlak van chronische zorg in de ruime zin."

Patiëntgerichte benadering

De stuurgroep van het LMN besliste in het najaar van 2014 om vanaf 2015 de focus te verplaatsen van een pathologiegerichte benadering naar een patiëntgerichte benadering. Daarom wordt er sinds 2015 voor gekozen om projecten uit te werken die losstaan van één bepaalde pathologie. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Het LMN structureert haar acties volgens het Chronic Care Model van Wagner. De essentiële boodschap van dit model is dat kwaliteitsvolle zorg een interactie omvat tussen de geïnformeerde en geactiveerde patiënt en het multidisciplinair eerstelijnsteam. Het CCM definieert zes componenten als assen die bijdragen aan kwaliteitsvolle zorgverlening voor chronische aandoeningen. 

Strategisch beleidsplan en actieplan

In ons strategisch beleidsplan wordt uitgebreid ingegaan op ons beleid. U vindt er meer uitleg over het Chronic Care Model van Wagner en we lijsten er ook onze strategische en operationele doelstellingen in op. Uitgebreide info is terug te vinden op een Engelstalige website over het Chronic Care Model. Naast het strategisch beleidsplan wordt jaarlijks een een actieplan opgemaakt.

Hier vindt u het actieplan voor 2017.