Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Disclaimer en gebruikersvoorwaarden Zorggids Regio Gent

1. Inleiding

De Zorggids Regio Gent van LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent - te bereiken via de URL’s www.lmnregiogent.be/zorggids en www.lmnregiogent.be/sociale-kaart - is een databank die auteursrechtelijk beschermd is. LMN Regio Gent is een project van Huisartsenvereniging Gent vzw. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze databank zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze databank, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Aansprakelijkheid voor de inhoud

LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw besteden de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze databank. LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw kunnen echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze databank bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze databank of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere databanken waarmee hyperlinks worden gelegd.

3. Voorwaarden om als zorgverlener vermeld te worden in de databank

Uw gegevens worden enkel openbaar op onze databank geplaatst indien u:

A. behoort tot één van de volgende disciplines: apothekers, diabeteseducatoren, diëtisten, endocrinologen, huisartsen, kinesitherapeuten, nefrologen, oftalmologen, podologen of thuisverpleegkundigen.

U dient dan ook op vraag van LMN Regio Gent en/of SEL Zorgregio Gent vzw spontaan te kunnen aantonen via uw diploma dat u behoort tot één van bovengenoemde disciplines. Indien u niet over de juiste diploma’s beschikt om te voldoen aan één van bovengenoemde disciplines en u toch uw gegevens aan ons doorgeeft om in de databank vermeld te worden, dan is dit een inbreuk op de gebruikersvoorwaarden van onze databank. Inbreuken kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

B. minstens in één van volgende fusiegemeenten als zorgverlener werkzaam bent: Gent, Destelbergen, Melle of Merelbeke.

4. Privacybeleid

Zie privacybeleid

5. Vlaamse zorgzoeker

De Vlaamse overheid neemt het Platform Welzijn en Gezondheid (PWG), de motor achter www.zorgzoeker en www.desocialekaart.be, per 1 januari 2018 over van de provincies. Het is de ambitie van de overheid om een volledige dataset te verkrijgen van alle contactgegevens van zorgverleners in Vlaanderen. Ze doet hiervoor een beroep op LMN's en SEL's die vaak lokale zorggidsen opgebouwd hebben. LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent zien de meerwaarde in van één overkoepelende dataset (in plaats van vele kleine) en verlenen hun medewerking hieraan. Wij zullen een 'lokale verwerker' worden van de databank en blijven in casu dus de gegevens van Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke opvolgen. Op termijn zal dan ook deze lokale zorggids verdwijnen. Zorgverleners die vanaf 25 oktober 2017 hun gegevens voor onze lokale zorggids doorgeven, gaan ook expliciet akkoord dat hun gegevens integraal worden overgedragen naar het Platform Welzijn en Gezondheid (www.zorgzoeker.be). Zorgverleners die voor deze datum hun gegevens doorgaven, worden per e-mail hierover geïnformeerd.