Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Studiedag: Doelgerichte zorg in de Eerste Lijn: beter CLEVER dan SMART!

Datum: 
dinsdag, 17 september, 2019 - 08:30

De Arteveldehogeschool brengt de studiedag van 17 september rond doelgerichte zorg in de eerste lijn onder uw aandacht!

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de toename van het aantal chronische aandoeningen, een stijging van de multimorbiditeit én de gezondheidskloof. Een geïntegreerde, doelgerichte zorg in de eerste lijn met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van het individu kan daarop een antwoord zijn. Maar hoe kom je te weten wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe kan je daar als hulpverlener rekening mee houden?

Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een tool die de omschakeling  van een  ziekte-georiënteerde zorg (problem-oriented care) naar een zorg die vertrekt vanuit doelstellingen van de persoon (goal-oriented care) faciliteert: het CLEVER protocol. Deze tool helpt de persoon met de zorg- en ondersteuningsnood en de hulpverlener de doelen van de persoon helder te krijgen. Zo wordt de regie bij de persoon zelf gelegd.

Deze studiedag brengt verslag van het onderzoek van de afgelopen twee jaar aan de Arteveldehogeschool. U gaat na deze studiedag naar huis met een duidelijk beeld van doelgerichte zorg en een bruikbare tool om doelgerichte zorg te faciliteren. Alle info is gebundeld in een boek, het boek zit vervat in de inschrijvingsprijs van de studiedag. 

Voor info over het programma, neem een kijkje en/of schrijf u in, via 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/doelgerichte-zorg-de-eerste-lijn-beter-clever-dan-smart