Vorming: Omgaan met mensen en ook met mensen met NAH

Datum: 
vrijdag, 17 mei, 2019 - 09:30

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna altijd cognitieve stoornissen die in de neuropsychologie worden beschreven. Wat de weerslag van deze veranderingen op de emoties echter zijn, is veel minder duidelijk. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek dat precies deze emotionele weerslag een belangrijke leidraad is bij zowel de behandeling als bij de verdere ondersteuning. En dat deze bovendien de kwaliteit van leven 3 tot 5 jaar na het oplopen van een hersenletsel voor een belangrijker deel bepaalt dan de cognitieve symptomen. Ze zijn ook vaak een verklaring voor het optreden van gedragsveranderingen en moeilijkheden.

Inhoud

Eerst wordt het neuropsychologisch circuit, verantwoordelijk voor cognitieve en emotionele informatieverwerking toegelicht. Vanuit deze theorie wordt vervolgens aangetoond hoe de rationele en de emotionele informatieverwerking op elkaar dienen afgestemd te zijn om executieve vaardigheden als probleemoplossend vermogen, abstract denken, oordeelsvermogen, plannen en organiseren mogelijk te maken. Tenslotte wordt de weerslag bij een hersenletsel op dit evenwicht toegelicht met adviezen voor behandeling en omgang.

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 17 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het Vormingscentrum Guislain biedt in het voorjaar 2019 een hele reeks vormingen aan. Meer info op: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/