Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Geef uw adresgegevens door voor de zorggids

Foutieve of onvolledige gegevens laten aanpassen

Stuur hiervoor een e-mail naar lmn@hvg.be en wij doen de nodige aanpassingen.

Als nieuwe zorgverlener in de zorggids vermeld worden

Indien u behoort tot één van de onderstaande disciplines en u in onze zorggids vermeld wil worden, dan kan u uw gegevens doorgeven via onderstaand formulier. Opgelet, u kan enkel vermeld worden als u werkzaam bent in één of meerdere van volgende fusiegemeenten: Gent, Destelbergen, Melle of Merelbeke. Het is volledig gratis om vermeld te worden op de zorggids en er zijn op geen enkele manier kosten aan verbonden. LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent hebben enkel tot doel om de samenwerking binnen de zorg te verbeteren door contactgegevens van zorgverleners beschikbaar te stellen aan collega's/patiënten.

Als u ontbrekende gegevens van een collega aan ons wil doorgeven, dan kan u een mail sturen naar lmn@hvg.be en dan contacteren wij de betreffende zorgverlener.

Disciplines die het LMN en de SEL zelf oplijsten:

  • Apotheker
  • Diabeteseducator
  • Diëtist
  • Endocrinoloog
  • Huisarts
  • Kinesitherapeut
  • Nefroloog
  • Oftalmoloog
  • Podoloog
  • Verpleegkundigen (in opstartfase)

Als u niet tot één van deze disciplines behoort, dan kan u het formulier invullen maar dan worden uw gegevens niet op onze website geplaatst. Wij houden uw contactgegevens dan intern bij zodat wij u indien nodig kunnen contacteren in de toekomst (bijvoorbeeld voor lokale interprofessionele vormingen in uw regio). Sowieso breiden wij het aantal disciplines stelselmatig uit dus het doorgeven van uw gegevens is nooit een verloren moeite.

Nieuw: de Vlaamse overheid werkt aan één overkoepelende databank met contactgegevens van alle zorgverleners. Op termijn zullen wij onze lokale databank laten opgaan in dit overkoepelende initiatief om versnippering tegen te gaan. Een extra stimulans dus om zeker uw gegevens na te laten.