Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Interprofessioneel samenwerken: wat is het (niet)

Multidisciplinair versus interprofessioneel samenwerken

Multidisciplinair (of multiprofessioneel) samenwerken duidt op het feit dat verschillende disciplines rond 1 patiënt actief zijn maar dat ieder handelt vanuit een apart zorgplan dat zich beperkt tot de eigen discipline. Er is weinig interactie tussen de verschillende disciplines.

Interprofessioneel samenwerken gaat over het gezamenlijk verlenen van zorg. Je kijkt als team integraal naar de patiënt. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan zonder daarbij de specifieke competenties van iedere discipline aan de kant te schuiven.

Verschillende niveaus in Vlaanderen

Als je het hebt over interprofessionele samenwerking, dan kan dat op verschillende niveaus:

Teamniveau
Je kijkt als team integraal naar 1 specifieke patiënt. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan zonder de specifieke competenties van zorgverleners aan de kant te schuiven. In de praktijk wordt zo'n overleg rond 1 patiënt 'Multidisciplinair Overlegmoment' (MDO) genoemd. Die naam is wat ongelukkig gekozen omdat het wel degelijk de bedoeling is om integraal naar de patiënt te kijken en dus aan interprofessionele samenwerking te doen. Meer informatie over MDO vind je terug op de website van de collega's van de SEL. In België kiezen burgers hun eigen zorgverleners dus rond iedere patiënt zal ieder team weer anders zijn. Dat is niet altijd even bevorderlijk voor een goede interprofessionele samenwerking.

Buurtniveau/ eerstelijnsnetwerk
Alle zorgverleners uit één buurt werken onderling samen en verwijzen vaak naar elkaar door: zo kunnen er afspraken worden gemaakt binnen de buurt en is er een vlotte samenwerking mogelijk op teamniveau. Als alle zorgverleners zich op deze manier verenigen in een buurt, noemen we dat in regio Gent een eerstelijnsnetwerk. Zorgverleners kunnen onder één dak zitten, maar dat hoeft niet. Ook als er verschillende zelfstandige praktijken in één buurt bestaan, kan er meer lokaal samengewerkt worden. De keuzevrijheid voor de patiënt blijft ook overeind. Je kan de vergelijking maken met het bouwen van een huis: de architect werkt vaak extra goed samen met enkele aannemers, maar het staat de klant steeds vrij om een eigen aannemer te kiezen. Natuurlijk zal je als klant wel overwegen om misschien te kiezen voor 'die extra goede samenwerking'.

We rollen momenteel drie proefprojecten uit in Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke! Doe mee als zorgverlener.

Eerstelijnszones
Op dit niveau focust men op het beleid. Momenteel hervormt de Vlaamse overheid de eerstelijnszorg. De komende tijd zullen er eerstelijnszones (niveau 75.000 tot 125.000 inwoners) worden opgericht. Vertegenwoordigers van lokale zorgactoren beslissen op lokaal/regionaal niveau over de lokale organisatie van de zorg. Lees er alles over op deze pagina

Verdere informatie

Wie wetenschappelijke informatie zoekt, kan een kijkje nemen op: