Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Interprofessionele vormingen

Deze pagina wordt niet meer geüpdatet. Wil je meer samenwerken in je buurt? Klik hier!

Het LMN organiseerde tot begin 2017 lokale interprofessionele vormingen (IPV) voor zorgverleners die in contact komen met chronisch zieken. Deze momenten hebben tot doel de contacten tussen zorgverleners van verschillende disciplines te verbeteren. Op langere termijn kan dan ook worden gekomen tot het maken van gezamenlijke doelstellingen. Dit was een project in samenwerking met deel-SEL Gent.

De vormingen waren regio gebonden: zorgverleners uit een wijk, deelgemeente of meerdere wijken/deelgemeenten worden uitgenodigd. Dit is het niveau waar zorgverleners in de praktijk met elkaar in contact komen en een team vormen rond de patiënt. Aan de hand van interprofessioneel casusoverleg in kleine groep wordt er samen gewerkt aan een betere zorg voor chronisch zieken. Tijdens het casusoverleg leert men ook elkaar en elkaars discipline beter kennen. Een overzicht van de afgelopen vormingen kan u hier terugvinden.

"Zorgverleners zitten als gelijken rond tafel, dit is een aangename manier om elkaar te leren kennen."

Een overzicht van alle afgelopen vormingen: