Komt de patiënt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes ?

Medische voorwaarden :

 • De patiënt heeft diabetes type 2 EN
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag OF
 • Behandeling met incretinemimetica OF
 • Onvoldoende controle bij maximale OAD waarbij insulinebehandeling of behandeling met incretine overwogen wordt

De patiënt komt NIET in aanmerking in volgende gevallen:

 • Diabetes type 1
 • Zwangerschap(swens)
 • > 2 insuline-injecties per dag

Andere voorwaarden

 • Ondertekening zorgtrajectcontract DM/CNI (tijdens een raadpleging) door patiënt, huisarts en specialist (endocrinoloog-diabetoloog of internist werkzaam in een conventiecentrum)
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na start zorgtraject)
 • Jaarlijks minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of huisbezoek) en om de 18 maanden minstens één contact met de specialist (men blijft wel adviseren om ook dit contact jaarlijks te organiseren maar in concreto behouden patiënten hun ZTrechten wanneer het contact met de specialist binnen de 18 maanden heeft plaatsgevonden).
 • De patiënt is in staat is tot ambulante opvolging en tot zelfzorg bij het afsluiten van het contract.

Ga verder naar stap 2 >>