Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Komt de patiënt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes (inclusiecriteria)?

Medische voorwaarden

De patiënt heeft diabetes type 2 EN

  • 1 of 2 insuline-injecties per dag OF
  • Behandeling met incretinemimetica OF
  • Onvoldoende controle bij maximale OAD waarbij inspuiting overwogen wordt

De patiënt komt NIET in aanmerking in volgende gevallen:

  • Diabetes type 1
  • Zwangerschap(swens)
  • > 2 injecties per dag

Andere voorwaarden:

  • Ondertekening zorgtrajectcontract DM (tijdens een raadpleging) door patiënt, huisarts en specialist (endocrinoloog-diabetoloog of internist werkzaam in een conventiecentrum)
  • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na start zorgtraject)
  • Jaarlijks minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of huisbezoek) en minstens één raadpleging bij de specialist 
  • De patiënt is in staat is tot ambulante opvolging en tot zelfzorg bij het afsluiten van het contract

Jaarlijks wordt het zorgtraject automatisch verlengd zolang je aan de voorwaarden voldoet.

 

Ga verder naar stap 2 >>