Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Wie zijn we

De netwerkcoördinator, Eline Beddeleem en de netwerkmedewerker, Michiel van Lysebetten, zijn de projectuitvoerders van het LMN. Klik hier om contact op te nemen met hen. De strategische stuurgroep (SSG) van het LMN bepaalt de grote strategische lijnen. Volgende personen maken voor 2018 deel uit van deze multidisciplinaire stuurgroep:

 • Netwerkcoördinator
 • Netwerkmedewerker
 • Huisarts
 • Stuurgroepvoorzitter LMN
 • Huisarts
 • vertegenwoordiger HAKM**
 • vertegenwoordiger deel-SEL*** Gent
 • Huisarts
 • Huisarts
 • vertegenwoordiger SEL*** zorgregio Gent
 • Kinesitherapeut
 • Coördinator HVG*
 • Apotheker
 • Thuisverpleegkundige
 • Huisarts
 • vertegenwoordiger HVG*