Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO)

Apothekers en huisartsen staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Met het oog op het gezamenlijk doel (de zorg voor de patiënt) is overleg belangrijk. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen. Het model MFO (Medisch Farmaceutisch overleg) kan hiervoor gebruikt worden. Het LMN of KOVAG  (Koninklijk Oost-Vlaams apothekersgild) kunnen u ondersteunen bij de organisatie van een dergelijk overleg. 

MFO?

MFO, of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers, wordt gedefinieerd als “een bijeenkomst, op regelmatige basis, van artsen en apothekers om de patiëntenzorg te optimaliseren en om de samenwerking tussen beide groepen van zorgverleners te bevorderen” (KB december 2009). Het MFO heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. Een goede samenwerking tussen huisarts en apotheker en het maken van lokale afspraken is bevorderend voor de kwaliteit van de zorg van patiënten.

Met een kleine projectgroep (één lokale arts én apotheker) kunt u al aan de slag om een interessant MFO te organiseren in uw wijk!

Wat is een MFO-project?

MFO projecten zijn lokale MFO vergaderingen:

 • waaraan zowel artsen als apothekers deelnemen in een beperkte groep van 10 à 20 deelnemers. Een MFO duurt maximum 1,5 à 2 uur.
 • waarin:
  • de aanwezige artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking van het gekozen onderwerp (of onderwerpen)
  • ze de problemen in de praktijk en de mogelijke oplossingen ervoor bespreken
  • waarin aanbevelingen aangenomen worden om de voorgestelde oplossing toe te passen.

Hoe organiseren?

Er zijn 2 manieren om een MFO te organiseren:

 1. Zonder RIZIV budget: hiervoor kan u een kant-en-klaar MFO-pakket kiezen (zie lijst in bijlage 'Overzicht presentaties zonder RIZIV budget) of een eigen thema uitwerken.
 2. Met RIZIV budget: enkel op basis van een door het RIZIV goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma. Kwaliteitsbevorderende programma’s ondersteunen het lokale medisch-farmaceutisch overleg. Een huisarts of apotheker die lokaal een MFO wil organiseren, kan zo een erkend, gesubsidieerd kwaliteitsbevorderend programma aanvragen bij het RIZIV (voor een subsidie van 2500 euro). Om dit budget te krijgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Alle info is terug te vinden op de website van het RIZIV. Klik hier voor meer info over procedures, praktische richtlijnen en financiering voor een lokaal project met RIZIV-budget.

Een 1ste lokaal MFO in uw LOK – of navormingskring organiseren? We raden volgende toegankelijke, hapklare thema’s aan om mee te starten:

 • Communicatie en bereikbaarheid (zonder RIZIV budget)
 • Misbruik en verslaving (met RIZIV budget)
 • Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen (met RIZIV budget).

In bijlage vindt u enkele overzichtsfiches van de verschillende MFO-programma’s terug.

Vragen?

Bij het LMN, KOVAG en HVG kan u terecht voor:

 • Vragen over en ondersteuning van het lokaal organiseren van een “klassiek” MFO.
 • Contacten leggen met apothekers en huisartsen in uw buurt.
 • Administratieve en logistieke ondersteuning bij het indienen van een MFO-project bij het RIZIV op basis van een kwaliteitsbevorderend programma.

Het LMN, KOVAG en HVG hebben een verdeelsleutel opgesteld om het gesubsidieerde RIZIV budget te hanteren. Uiteraard kunt u ook op eigen houtje een lokaal MFO met huisartsen en apothekers organiseren.

Heeft u vragen of wil u een MFO opstarten, dan kan u steeds terecht bij

Carolien Bogaerts (KOVAG, carolien.bogaerts@kovag.be, 09 225 41 90)

Elien Stevens (LMN/HVG, elien.stevens@hvg.be, 09 335 24 81)