Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Nieuwsoverzicht

Heb je last van stress? Voel je je ongelukkig of verdrietig? Je bent niet alleen. Eén op de drie Gentenaars heeft er mee te maken. Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid van 1 tot en met 10 oktober 2019 vinden er in Gent meer dan 40 activiteiten plaats die je helpen om beter om te gaan met kleine en grote uitdagingen in het leven. Want jawel, veerkracht kan je trainen!

De Arteveldehogeschool in Gent werkt mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Voor het project zijn ze op zoek naar personen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica, alsook naar personen met diabetes type 2 die niet deelnemen aan (een) groepsprogramma, maar wel bereid zijn om 2 vragenlijsten in te vullen in een periode van 6 maanden.

In 2016 kwam het zorgmodel diabetes in de plaats van de diabetespas met als doel een betere opvolging van type 2-patiënten die nog niet in aanmerking komen voor een zorgtraject. Maar met minder dan 60.000 patiënten blijkt dit niet het grote succes dat het Riziv had voorzien.​

"De zorgtrajecten voor diabetespatiënten en patiënten met chronisch nierfalen kennen sinds de start in 2009 een sterke groei", meldt de Artsenkrant. Het zorgtraject diabetes heeft met meer dan 80.000 contracten de beoogde doelpopulatie bereikt.

65-plussers woonachtig in de eerstelijnszone Scheldekracht kunnen vanaf 1 augustus bij de eerstelijnspsycholoog terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp.