Nieuwsoverzicht

In 2016 kwam het zorgmodel diabetes in de plaats van de diabetespas met als doel een betere opvolging van type 2-patiënten die nog niet in aanmerking komen voor een zorgtraject. Maar met minder dan 60.000 patiënten blijkt dit niet het grote succes dat het Riziv had voorzien.​

"De zorgtrajecten voor diabetespatiënten en patiënten met chronisch nierfalen kennen sinds de start in 2009 een sterke groei", meldt de Artsenkrant. Het zorgtraject diabetes heeft met meer dan 80.000 contracten de beoogde doelpopulatie bereikt.

65-plussers woonachtig in de eerstelijnszone Scheldekracht kunnen vanaf 1 augustus bij de eerstelijnspsycholoog terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp.

Doelgerichte zorg is een hot topic, dat moeten we jullie waarschijnlijk niet meer vertellen. Steeds meer hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers gaan aan de slag met dit thema en dat is alleen maar toe te juichen! Om verbinding te leggen tussen al deze initiatieven werd het Lerend Netwerk Doelgerichte Zorg opgericht.

Een goede informatie-uitwisseling over medicatie na een ziekenhuisopname is cruciaal maar op dit moment is er nog geen vlotte digitale uitwisseling tussen ziekenhuis en huisapotheker. Het project 'De groene enveloppe' probeert via de patiënt het medicatieschema tot bij de huisapotheker te krijgen.