Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Ontstaansgeschiedenis van onze zorggids

Sinds 2010 houdt LMN Regio Gent een zorggids bij met verschillende contactgegevens van eerste- en sommige tweedelijnsdisciplines in de regio Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke. We geloven dat onze missie ('een betere kwaliteit van zorg voor chronisch zieken') volbracht kan worden door onder andere in te zetten op meer en betere samenwerking. En die samenwerking kan natuurlijk pas starten als zorgverleners elkaars gegevens kunnen terugvinden.

PDF versus website

Contactgegevens Zorggids

In het begintijdperk, maakte het LMN vooral PDF-lijsten op met contactgegevens van zorgverleners. Dit had echter tot gevolg dat er heel wat verouderde informatie bleef rondslingeren (ook op het internet!). Daarom is er nu resoluut gekozen om enkel nog gegevens via de website beschikbaar te stellen. Zo krijgen de deelnemers van onze interprofessionele vormingen niet langer een papieren zorggids mee naar huis maar worden zij vertrouwd gemaakt met de zorggids op de website.

Keuze opgelijste disciplines

De zorggids is initieel opgericht in het kader van de zorgtrajecten diabetes en CNI. Eén van de opdracht die LMN's hebben, is het beschikbaar stellen van contactgegevens van disciplines die betrokken zijn bij de zorgtrajecten. Daarom kan je ook enkele meer gespecialiseerde disciplines zoals een nefroloog of endocrinoloog terugvinden in de zorggids. Later werd beslist om de zorggids verder uit te breiden met gegevens van andere disciplines uit de eerstelijnsgezondheidszorg. Welke disciplines momenteel zelf worden opgelijst en bij welke disciplines we doorverwijzen naar externe zoekdatabanken, kan u terugvinden op deze pagina.

Verschillende namen

'Sociale kaart', 'Regionale zorgverlenersgids',... Doorheen de tijd hebben we al verschillende namen gebruikt om onze zoekmodule te benoemen. Om het vanaf nu eenvoudig en duidelijk te communiceren, spreken we overal van 'Zorggids'.

Samenwerking met SEL Zorgregio Gent

De zorggids is een initiatief van LMN Regio Gent. Sinds 2016 werken we ook samen met SEL Zorgregio Gent. Zij helpen ons om de databank systematisch uit te breiden met nieuwe disciplines. Zo moeten we steeds minder doorverwijzen naar externe databanken. De taak van het LMN blijft erin om alle gegevens in de zorggids up to date te houden. Hoe we dat doen, kan u lezen op deze pagina.

Overtuigd van onze zorggids? Ga dan op zoek naar een zorgverlener in Gent, Destelbergen, Melle of Merelbeke!

Vind een zorgverlener (zorggids) in Gent, Destelbergen, Melle, Merelbeke