Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Wat doen we

De zorg voor chronisch zieken verbeteren, dat doen we op veel verschillende manieren! Niet alleen zetten we eigen acties op maar vaak ondersteunen we ook projecten van partners. Een overzicht van dit alles kan u terugvinden op onderliggende pagina's:

Regelen de aanpak, behandeling en opvolging van een patiënt met Diabetes type 2 of CNI.

 Momenteel ondersteunen we de zelfstandig thuisverpleegkundigen van Gent om zich te verenigen.

   Op zoek naar een zorgverlener in de buurt?

   Zorg- en hulpverleners op de 1ste lijn ontmoeten elkaar op lokaal niveau.

​   Werk maken van geïntegreerde zorg binnen een geografisch omschreven gebied.

   Overleg tussen huisarts en apotheek.

   Zorgverleners wegwijs maken in de wereld van eHealth.

  Initiatieven die zorgverleners helpen om patiënten aan te zetten tot meer beweging.

 

Onderaan het overzicht kan u ook al onze voorbije initiatieven terugvinden.